2019 inExtreMis
2019 MIXED EMOTIONS
2019 OBSERVATION FIELD
2016 FACETIME / ČAS TVÁŘE
2013 Úhel pohledu
2009-2010 Tekuté písky / Berlin, Rakovník, Brno/
2005 Tekutá malba
2003 Mezi vědou a barvou
2002 Podoby barvy
2002 Pod povrchem
2001 Práce na papíře
2000 Obrazy